Төрийн банкны харилцагч миний тус банкнаас авсан зээлийн эргэн төлөлтөд COVID-19 вирусээс шалтгаалан бэрхшээл учирсан тул зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг минь шийдвэрлэж өгнө үү.


Хувь хүн
Байгууллага

Мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү. Банк таны хүсэлтийн дагуу эргэн холбогдоно. Хүсэлтийг шийдвэрлэсэн тохиолдолд та заавал өөрийн биеэр салбарт ирж, Зээлийн гэрээгээ шинэчлэхийг анхаарна уу.

Таны хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор банкнаас эргэн холбогдоно.
Дээр байгаа зурган дахь кодыг оруулна уу!