ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ ӨӨРЧЛӨХ ХҮСЭЛТ

Төрийн банкны харилцагч миний тус банкнаас авсан зээлийн эргэн төлөлтөд COVID-19 цар тахлын хорио цээрийн хязгаарлалтаас шалтгаалан санхүүгийн бэрхшээл учирсан тул зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг минь шийдвэрлэж өгнө үү.


Хувь хүн
Байгууллага

Таны хүсэлтийг хүлээн авлаа.
Дээр байгаа зурган дахь кодыг оруулна уу!