ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НД ТУСГАГДСАН “АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ”-ИЙН ХҮСЭЛТ

Эрхэм харилцагч та доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөн зээлийн хүсэлтээ илгээнэ үү..

0

Санамж

  1. * хойноо тэмдэгтэй хэсгийг заавал бөглөнө үү.
  2. Таны хүсэлт дээр өгсөн утасны дугаараар хариуг мэдэгдэх болно.
  3. Хүсэлтийг илгээхийн өмнө мэдээлийг дахин нягтлах тухай анхааруулга өгдөг байх.
  4. Дутуу бөглөсөн үед хүсэлт илгээгдэх боломжгүй байх.